bouwrecht

Bouwproblemen?

Vaak wordt er niet bij nagedacht, maar het bouwrecht omvat een groot rechtsgebied dat in vele gevallen wordt aangesproken. Het bekendste geval waarvoor het bouwrecht wordt bekeken is wanneer er sprake is van nieuwbouw, verbouwing of renovatie.

In het bouwrecht staat alles beschreven wat met onroerende goederen te maken heeft. Een deskundige in bouwrecht kan helpen bij het procederen, bemiddelen en adviseren met betrekking tot allerlei bouwactiviteiten, koopovereenkomsten. U schakelt best een advocaat in, wanneer u te maken krijgt met mogelijke hindernissen die het bouwen of woongenot in de weg kunnen staan..

U kan steeds advies inwinnen omtrent geschillen op het vlak van:

 • samenwerkingsovereenkomsten in de bouw
 • overeenkomst met architect
 • overeenkomsten met leveranciers
 • overeenkomsten met onderaannemers
 • algemene voorwaarden in de bouw
 • aansprakelijkheid voor gebreken
 • overschrijding van de bouwtijden
 • meer- en minderwerken
 • privaatrechtelijke vraagstukken in de bouw.

Bouwheer

In bouwzaken zijn er verschillende knelpunten. De aanvaarding van de werken en de oplevering ervan kunnen belangrijke gevolgen hebben. Er kunnen zich in alle fasen problemen voordoen: voor aanvang van de werken, tijdens en na de werken. De problemen kunnen gaan van kleine obstakels die vrij eenvoudig zijn op te lossen, tot gebreken die zelfs de stabiliteit van een bouwwerk in het gedrang kunnen brengen. De bouwheer-opdrachtgever wil dat de werken tijdig en correct worden uitgevoerd, volgens goed vakmanschap en volgens de regels van de kunst. De bouwheer heeft hier ook recht op, hij betaalt er per slot van rekening voor.

Aannemer

Voor de aannemer is het belangrijk om tijdig en rechtmatig betaald te woorden. Wat bijvoorbeeld als de bouwheer-opdrachtgever weigert te betalen of de oplevering weigert? Ook de overeenkomsten en verstandhouding met onderaannemers kan een belangrijke zijn. Voor alle mogelijke situaties die zich kunnen voordoen met bouwen, verbouwen of het uitvoeren van aannemingswerken bestaan procedures en kan aan een oplossing gewerkt worden.

 • Advocatenkantoor Daisy Winters
 • Sommisstraat 1
 • 3930 Hamont - Achel (B)
 • info@daisywinters.be
 • T +32 (0)11 73 52 50
 • M +32 (0)476 69 59 20
 • BTW BE 0812.617.993
 • Kantoorrekening BE72 7352 0110 3216