strafrecht

Als u het slachtoffer bent in een strafzaak dan kan U zich burgerlijke partij stellen. Het is de taak van de advocaat om uw schade te begroten en deze voor te leggen aan de rechtbank.

Het doel van een burgerlijke partijstelling is het bekomen van een schadevergoeding. Indien een schadevergoeding is toegekend door de rechtbank zorgt de advocaat voor de invordering van de toegekende bedragen. In het geval de dader onvermogend is, wordt er nagekeken of uw verzekering kan tussenkomen. Zou dit niet het geval zijn, dan wordt er een aanvraag ingediend bij het Fonds voor slachtoffers van opzettelijke gewelddaden.

Gerechtelijk onderzoek

Als er al een gerechtelijk onderzoek loopt, wordt uw burgerlijke vordering toegevoegd aan het bestaande strafdossier.

Indien de zaak later voor de raadkamer of correctionele rechtbank komt, wordt de schade begroot en terug gevorderd van de dader.

Geen gerechtelijk onderzoek

Als er nog geen onderzoek loopt, kan U als burgerlijke partij de strafvordering aanhangig maken.

Dit kan door een klacht met burgerlijke partijstelling bij de Onderzoeksrechter.

U kan ook de zaak rechtstreeks voor het vonnisgerecht brengen.

Slachtoffer - benadeelde partij

Rechten:

 • Recht op bijstand of vertegenwoordiging door een advocaat.
 • Toevoeging van stukken bij het dossier : de benadeelde partij mag ieder document dat nuttig is doen voegen bij het dossier.
 • Verwittigingsplicht : het OM dient de benadeelde partij te verwittingen bij;
  • seponering van een dossier en de reden
  • instellen van een gerechtelijk onderzoek
  • bepaling van de rechtdag voor het onderzoeks- of vonnisgerecht

Het fonds tot hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders

Indien de dader onvermogend blijkt te zijn of in het geval er een onbekende dader is, kan onder bepaalde voorwaarden de schade geclaimd worden bij het Fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden.

Voorwaarden:

 • Opzettelijke gewelddaden : het moet gaan om lichamelijke of psychische schade toegebracht door opzettelijke geweldmisdrijven.
 • Regio : het moet gaan om opzettelijke gewelddaden in BelgiĆ« gepleegd.
 • Vervangend karakter : er zal pas een tussenkomst zijn wanneer kan worden aangetoond dat de schade niet voldoende door andere middelen kan worden hersteld.
 • Termijn :
  • feiten door een onbekende : 3 jaar vanaf seponering of buitenvervolgingstelling
  • feiten door een bekende : 3 jaar na in kracht van gegane beslissing over strafvordering of burgerlijke vordering voor burgerlijke rechtbank
 • Advocatenkantoor Daisy Winters
 • Sommisstraat 1
 • 3930 Hamont - Achel (B)
 • info@daisywinters.be
 • T +32 (0)11 73 52 50
 • M +32 (0)476 69 59 20
 • BTW BE 0812.617.993
 • Kantoorrekening BE72 7352 0110 3216