vreemdelingenrecht

Het verkrijgen van een verblijfsvergunning is niet altijd eenvoudig, er bestaat immers een kluwen aan regelgeving in het vreemdelingenrecht. Het kantoor kan u helpen de juiste weg te vinden.

U kan eveneens terecht voor een eerlijk en deskundig advies op het gebied van het verblijfsrecht. Het heeft geen zin om een procedure te starten wanneer het resultaat in geen geval positief kan zijn.

De (toekomstige) familieleden van Belgen en vreemdelingen met een verblijfsrecht in België kunnen in bepaalde gevallen ook een verblijfsrecht in België bekomen. Dit heet "gezinshereniging" of "gezinsvorming".

Gezinshereniging

Gezinshereniging slaat op het bij elkaar brengen van reeds bestaande families. De regels hierover verschillen zeer sterk naargelang de persoon in België al dan niet de nationaliteit van een EU-lidstaat heeft:

Familie van een Belg
(= artikel 40ter Vreemdelingenwet)Familie van een Unieburger
(= artikel 40bis Vreemdelingenwet)
Familie van een derdelander
(= artikels 10 en 10bis Vreemdelingenwet)
Familie van een asielzoeker
(= artikel 88 Vreemdelingenbesluit)
Familie van werknemers met wiens land van oorsprong België een bilateraal akkoord heeft afgesloten

Werknemer

De meeste vreemdelingen moeten een arbeidskaart B verbonden aan een arbeidsvergunning kunnen voorleggen om in België te mogen werken in loondienst. Anderen kunnen werken met een arbeidskaart A of C, of zelfs helemaal zonder arbeidskaart.

Algemeen principe: arbeidskaart B en de arbeidsvergunning

De tewerkstelling van vreemdelingen in België blijft principieel onderworpen aan een dubbele voorafgaande machtiging door de overheid:

  • De werkgever moet een arbeidsvergunning bezitten.
  • De buitenlandse werknemer moet een arbeidskaart B bezitten.

Men mag maar aan de slag gaan nadat de arbeidsvergunning en -kaart effectief werden afgeleverd. Wanneer de werknemer vrijgesteld is van arbeidsmarktonderzoek zal de arbeidskaart vlot worden afgeleverd.

  • Advocatenkantoor Daisy Winters
  • Sommisstraat 1
  • 3930 Hamont - Achel (B)
  • info@daisywinters.be
  • T +32 (0)11 73 52 50
  • M +32 (0)476 69 59 20
  • BTW BE 0812.617.993
  • Kantoorrekening BE72 7352 0110 3216